Vi tar hand om trädgårdsskötseln i Kristianstad

Vi på SEQ Förvaltning AB är duktiga på trädgårdsskötsel i Kristianstad samt i kranskommuner. Vi har den specialkunskap som krävs för trädgårdsskötsel och vårt team består av erfarna trädgårdsmästare. Vi tar hand om skötseln och underhållningen samt hjälper till att planera så att trädgårdarna och utemiljön alltid ser fina ut. Vad gäller trädgårdsskötsel i Kristianstad så är det mycket man behöver tänka på. Gräs ska klippas regelbundet under våren och sommaren, kratta löv under hösten och snöröja under vintern så att man kan ta sig fram. Häckar behövs trimmas, rabatter behöver rensas från ogräs och blommor behöver vattnas. Vi tar hand om allt som har med trädgårdsskötsel i Kristianstad att göra, så att alla trivs.