Teknisk förvaltning

Vi handlägger all skötsel av fastigheten och dess yttre miljö. Det innebär bland annat mindre reparationer och renhållning. Vill ni enbart ha hjälp med den yttre eller den inre miljö går naturligtvis det.

Fastighetsskötsel

Vi handlägger all skötsel, det innebär bland annat mindre reparationer och till exempel byten av packningar i kranar, handrensning av stopp i toaletter, vaskar, slasktrattar och golvbrunnar, byte av tvättställsproppar, badkarskedjor, duschslangar samt blandare, smörjning och justering av lås, gångjärn, dörrstängare och liknande i allmänna utrymmen. Justering av vägguttag, dörrklockor, lampor, lysrör och säkringar i de fall då de är fastighetsägarens ansvar. Vi utför också isbekämpning i hängrännor, renhållning av grus- asfalt och stenytor (här ingår inte snöröjning) renhållning i gemensamma utrymmen som t.ex. soprum och mycket mer. Vi tar även hand om avflyttningsbesiktningar, så att alla lägenheter håller högstandard. Vi tar emot hyresgästerna felanmälan under normal kontorstid. Vi ser till att rätt fackmässig kompetens utför elarbeten och vård av värme- och vattenanläggningar. Ser till att service blir gjort på hissarna och att det utförs ventilationskontroller.

Trappstädning och extratjänster

Vi är flexibla och utför de tjänster ni behöver, är det trappstädning, enklare renoveringar eller andra arbeten så vill vi gärna att ni först hör av er till oss. Vi har de resurser och samarbetspartners som krävs, för er innebär det att ni inte behöver kontakta någon annan leverantör. Vi känner till er fastighet och era boendes krav.

Snöröjning

Vissa av våra kunder vill enbart ha hjälp med snöröjning, då erbjuder vi naturligtvis det. Gångbanor entréer, parkringsplatser och innergårdar hålls effektivt fria från snö. Vi granterar att vara på plats inom tolv timmar efter snöfall på 4 centimeter eller mer. Det innebär att ni aldrig betalar i onödan, till exempel när snömängden inte innebär ett hinder för de boende.