Teknisk Förvaltning

Vi handlägger all skötsel av fastigheten och dess yttre miljö. Det innebär bland annat mindre reparationer och renhållning. Vill ni enbart ha hjälp med den yttre eller den inre miljö går naturligtvis det.