Vi hjälper er med snöröjning i Kristianstad

Vi utför snöröjning i Kristianstad med omnejd. Både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare måste enligt lag utföra snöröjning så att inte gående hindras på vägen. Det måste även sandas och halkbekämpas på gångytor samt se till så att snö och is forslas bort och inte hindrar framkomligheten. SEQ Förvaltning AB erbjuder avtal om vinterrenhållning så att miljön utomhus är säker och användbar även under vintern. Här hos oss på SEQ har vi stor erfarenhet av snöröjning och halkbekämpning. Vi tillhandahåller alla de resurser som behövs för snöröjning i Kristianstad i form av maskiner, personal och kunskap.