Kameral förvaltning

Kameral förvaltning delas upp i olika delar. Vi kan hjälpa till med hyresadministration, bokföring och bokslut. Ni väljer vad ni behöver hjälp med.

Hyresadministration

Innebär att vi sköter upprättande av hyresavtal, hyresdebitering varje kvartal, ser till att hyrorna betalas i tid samt ser till att krav och ansökan om betalningsföreläggande och avhysning hos kronofogden sköts snabbt och smidigt. Vi fakturerar även besiktningsskador eller andra avgifter till hyresgästen. Vi gör avstämningar och skickar hyresreskontra till för avstämning av bokförningen. Vi sköter kontakten med hyresgästerna åt er och ni har möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet.

Bokföring

Vi sköter den löpandebokförningen i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att vi tar hand om leverantörsreskontra, kund- och hyresreskontra samt betalar de leverantörsfakturor som kommer in. Vi kontrollerar noggrant, så att ni inte betalar för något som ni inte beställt.

Bokslut

Vi upprättar bokslut och förebereder för granskande av er revisor. Vi lämnar ifrån oss ett komplettmaterial till er revisor och kan hjälpa till att upprätta årsredovisning.