SEQ Förvaltning AB

SEQ Förvaltning AB är ett familjeägt förvaltningsbolag med bas i Trelleborg och en filial i Kristianstad. Vi förvaltar fastigheter i hela Skåne. Våra nyckel ord är service, engagemang och kvalitet. Med vår breda kompetens och långa erfarenhet så är vi rätt partner att ta hand om era fastigheter.

Vi erbjuder tekniskförvaltning, hyresadministration och bokföring. Antingen väljer ni hela paketet eller bara de delar ni vill ha hjälp med. Ni kan även köpa tjänster som trappstädning och snöröjning. Vi skräddarsyr den förvaltning som passar er.

Styrelse och ägare

Ägare till SEQ Förvaltning AB är Peter Johansson, som också är VD samt styrelseordförande i bolaget.